Forte, NordForsk, Finlands Akademi, Vetenskapsrådet, Norges Forskningsråd, Rannis – det isländska centret för forskning och The Economic and Social Research Council (UK) har öppnat en gemensam utlysning inom det nordisk-brittiska forskningsprogrammet för migration och integration. Utlysningen har en budget på 65 miljoner NOK och sista ansökningsdag är 15 november 2018.

Målet med det nordisk-brittiska forskningsprogrammet för migration och integration är att stimulera kunskapsmiljöerna i Norden och Storbritannien att samarbeta för att se möjligheterna och hantera utmaningarna av migration och integration. Avsikten är att finansiera forskning med hög vetenskaplig kvalitet, som har kraft att påverka innanför och utanför akademien, och som får fram värdefulla resultat som inte kan uppnås genom enbart nationella aktiviteter.

Önskvärd forskningsinriktning i denna utlysning är:

  • migrationens drivkrafter samt globala, regionala och lokala migrationsmönster
  • hälsa och välbefinnande bland invandrare
  • social samhörighet och ojämlikhet
  • sociala och familjemässiga förhållanden
  • berättelser om migranter, migration och integration
  • migranters kulturella ursprung och samtida kulturella uttryck
  • politik och styrning av migration och integration.

Mer information om utlysningen hittar du på NordForsks webbplats.