Nu utlyser vi 2016 års konferensbidrag från Forte. Bidraget ska ge stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd.

Syftet med Fortes konferensbidrag är att främja kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare. Det ska också bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt.

Konferensbidraget kan till exempel avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna huvudtalare, bidrag till deltagande från mindre bemedlade länder och workshops för planering av konferensen.

Vem kan få bidrag?

Du som söker ska vara disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare.

Bidragsbelopp

Bidraget från Forte kan som regel bara svara för en liten del av den totala kostnaden för konferensen. Maximalt uppgår bidragsbeloppet till 300 000 kr.

Tidplan

Sista dag för ansökan – 15 augusti 2016, kl. 17:00
Beslut om ansökningarna fattas – senast 15 oktober 2016