Obs! Tidshorisonten för utnyttjande av bidrag har justerats till 31 december 2017.

Bidraget avser stöd för att genomföra internationella konferenser med svensk organisation som värd. Syftet är att underlätta kontakter och erfarenhetsutbyte mellan svenska och utländska forskare, att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt bidra till att svensk forskning sprids internationellt. Bidrag från Forte kan som regel bara svara för en liten del av den totala kostnaden för en konferens.

Konferensbidraget kan avse kostnader (resa, kost och logi) för inbjudna huvudtalare, bidrag till deltagande från mindre bemedlade länder, workshops för planering av konferensen.

Beviljat belopp uppgår till högst 300 000 kr. I den aktuella utlysningen kan beviljade medel inte utnyttjas längre än t o m 31 december 2017.

Bidrag beviljas enbart för kostnader som uppstår efter det att beslut om bidrag har fattats.

På sidan Medverkande i ansökansformuläret ska ingen medverkande forskare fyllas i för denna bidragsform. Sidan är en standardsida. Däremot kan Medverkande administratör bjudas in om man önskar som endast är till för att hjälpa till med själva ansökansregistreringen.

Behörighet

Sökande ska vara disputerad forskare knuten till godkänd medelsförvaltare (universitet/högskola eller motsvarande). Den sökande måste lägga till uppgifter om doktorsexamen under fliken CV.

Beredning

Ansökningar om konferensbidrag bereds av nordisk expertpanel.
Bedömningskriterier:

 • Relevansen för Fortes ansvarsområden
 • Vetenskaplig kvalitet och substans
 • Det förväntade mervärdet för forskningsområdet
 • Det förväntade värdet för kommunikation och samverkan inom området

Information om Fortes ansvarsområden hittar du här.

Tidplan

Ansökan registreras Prisma. Senaste datum för att registrera ansökan är kl. 17.00 den 9 juni 2015.

Beslut om ansökningarna kommer att fattas senast den 15 oktober 2015.

Ansökningsformuläret

För att underlätta dina förberedelser presenterar vi här kortfattat ansökningsformulärets disposition samt max antal tecken för varje fält. Observera att alla teckenangivelser är inklusive mellanslag.

 • Grunduppgifter
  • Projekttitel på svenska (200 tecken)
  • Projekttitel på engelska (200 tecken)
  • Sammanfattning på svenska (2 000 tecken)
  • Sammanfattning på engelska (2 000 tecken)
 • Projekttid
  • Antal år för projektet (här fyller du i siffran 1)
  • Beräknad projekttid (genereras automatiskt – bortse ifrån det här fältet)
  • Önskad projekttid (fyll i den period sökt bidrag ska utnyttjas – observera att medlen inte kan utnyttjas längre än t o m 31 december 2017)
 • Ämnesklassificering
  • Fortes huvud- och delområden
  • Alternativt delområde
  • Samordningsområde
  • SCB-koder
 • Konferensen
  • Beskrivning av konferensen (max 15000 tecken)
  • Länk till konferensens webbplats
  • Bilduppladdare (4 MB/bild)
 • Ekonomi
  • Översiktlig budget och finansieringskalkyl (max 5000 tecken)
  • Motivera ändamål för vilket bidrag söks hos Forte (max 5000 tecken)
  • Kostnader inom ramen för det sökta bidraget – observera att alla kostnader ska fyllas i kolumnen för år 2015, oavsett önskad projekttid
  • Totalt sökt belopp – observera att kolumnen Annan kostnad inte ska fyllas i.
 • Medelsförvaltare
 • Beredningsgrupper – ska ej fyllas i
 • Medverkande – ska ej fyllas i
 • CV – här lägger du som sökande in de uppgifter från din CV i Prisma som är relevanta för konferensens genomförande. Uppgifter om doktorsexamen måste läggas in.
 • Publikationer – här lägger du som sökande in högst 10 publikationer som är relevanta för området.

Detaljerade instruktioner för varje fält hittar du i ansökningsformuläret i Prisma. Du kan jobba direkt i systemet eftersom det har funktioner för ordbehandling och regelbundet sparar informationen du matar in.

Registrera din ansökan i Prisma

Du ansöker elektroniskt i Prisma, som är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets nya ansöknings- och granskningssystem. Utlysningen hittar du under fliken Ansökningar och bidrag i Prisma.

Läs mer om Prisma

Organisationskonto

För att kunna ansöka måste ditt lärosäte ha godkänts som medelsförvaltare och skapat ett organisationskonto i Prisma. Dessa listas med förval i Prisma. Därefter kan du i ansökningsformuläret välja din organisation som medelsförvaltare och aktuell enhet som hemvist för din ansökan. Skulle ditt lärosäte inte finnas med i listan så kontakta lärosätet. Observera att det tar ca två veckor att godkännas som medelsförvaltare. Efter det att du registrerat din ansökan kommer din medelsförvaltare med automatik att få din ansökan. Medelsförvaltaren har sju dagar på sig att fördela ansökan till behörig företrädare för organisationen som ska signera ansökan i Prisma inom de sju dagarna.

Användarstöd för Prisma

För de flesta moment i Prisma finns användarstöd som beskriver hur du ska göra. Vi uppmanar dig att ta del av dessa när du skriver din ansökan.

Skapa användarkonto i Prisma

Innan du ansöker måste du skapa ett personligt konto i Prisma där din information, såsom personuppgifter, cv och publikationer, sparas. Du behöver bara lägga in informationen en gång, och kan därefter komplettera eller ändra den vid behov. De ansökningar du registrerar i Prisma kopplas sedan till ditt konto. Tänk på att skapa ditt personliga konto i god tid. Om din arbetsgivare är ansluten till SWAMID kan du använda samma inloggningsuppgifter i Prisma som du använder på din arbetsplats.

För att kunna lägga upp ett konto i Prisma behöver du ett så kallat ORCID-id. ORCID är ett internationellt register för forskare och obligatoriskt i Prisma. Har du ännu inte skapat ett forskar-id gör du det på ORCID:s webbplats (länk finns också i Prisma).

För mer information och hjälp med Prisma, se Prismas inloggningssida. Vid tekniska problem klicka på ”Kontakta supporten” och fyll i särskilt formulär där.