Detta är det första steget i Fortes årliga öppna utlysning för juniorforskarbidrag 2018. Inom utlysningen välkomnar vi juniorforskarskisser inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Forte utlyser juniorforskarbidrag i december varje år. Syftet med bidragsformen att främja forskare i början av sina karriärer. Juniorforskarbidraget är ett projektbidrag som beviljas för fyra år och delas ut max sex år efter disputation. Bidraget ska täcka minst 40 procent av lönen för juniorforskaren.

Ansökningsprocessen för juniorforskarbidrag är indelad i två steg: I steg 1 lämnar sökande in en juniorforskarskiss till Forte. I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. De sökande som får sin skiss godkänd kan lämna in en fullständig juniorforskaransökan i steg 2.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: 4 år

Projektstart: 1 januari 2019

Vem kan söka: Den som har avlagt doktorsexamen mellan den 1 januari 2012 och den 1 februari 2018.

Bidragsbelopp: I denna utlysning kan du totalt ansöka om upp till 5 mnkr för de tre första åren. För det fjärde året söks 800 000 kr som karriärutvecklingsstöd

Utlysningen stänger: 1 februari 2018 kl. 14.00

Steg 2 i utlysningen öppnar: Senast i mitten av april 2018

Bidragsbeslut: 1 oktober 2018

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Observera! Den 19 december korrigerade Forte felskrivningar gällande teckenbegränsningar i dokumentet ”Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma”. Har du använt en äldre version av dokumentet, observera att de teckenbegränsningar som anges i Prisma är de korrekta.