Steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för juniorforskarbidrag är nu öppet för fullständiga ansökningar. Steg 2 är öppet för dig vars projektskiss accepterats i steg 1.

Det här är det andra steget i Fortes årliga öppna utlysning för juniorforskarbidrag. I steg 1 lämnade varje sökande in en projektskiss till Forte.

I skissen skulle tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod, samt projektets teoretiska utgångspunkter. Du ska också beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområden mer utförligt i den fullständiga ansökan.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: 4 år

Projektstart: 1 jan 2019

Vem kan söka: Forskare vars projektskiss accepterats i steg 1 av denna utlysning. Beslut gällande din projektskiss har skickats ut via epost samt finns publicerat i Prisma.

Bidragsbelopp: I denna utlysning kan du ansöka om maximalt 5 miljoner kr för de tre första åren. För det fjärde året söks 800 000 kr som karriärutvecklingsstöd.

Utlysningen stänger: 15 maj 2018 kl. 14.00

Bidragsbeslut: I början av oktober 2018