Steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för juniorforskarbidrag är nu öppet för fullständiga ansökningar. Utlysningen är öppen för dig vars projektskiss accepterats i steg 1 av denna utlysning.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: 4 år

Projektstart: 1 jan 2018

Vem kan söka: Forskare vars projektskiss accepterats i steg 1 av denna utlysning. Beslut gällande din projektskiss har skickats ut via epost samt finns publicerat i Prisma.

Bidragsbelopp: Mellan 0,5 och 2 Mkr per år kan sökas för de tre första åren, för fjärde året söks 800 000 kr som karriärutvecklingsstöd.

Utlysningen stänger: 18 maj 2017 kl. 17.00

Bidragsbeslut: 27 september

Denna utlysning gäller steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för juniorforskarbidrag. I steg 1 lämnade varje sökande in en projektskiss till Forte. I skissen skulle tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området.

Den fullständiga ansökan ska innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod, samt en för projektet relevant litteraturgenomgång. Även projektets teoretiska utgångspunkter ska beskrivas. Du ska också beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområden mer utförligt i den fullständiga ansökan.

Då Forte får in ett stort antal skisser i den årliga öppna utlysningen har vi inte möjlighet att ge motivering till besluten i steg 1. För de ansökningar som skickas in i steg 2 ges alltid ett yttrande i samband med beslut.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.