Forte stödjer forskning av hög kvalitet som är relevant för samhällsområdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Utlysningen för 2016 välkomnar skissansökningar för juniorforskarprojekt inom rådets ansvarsområden. Bidraget stödjer unga forskare, max sex år efter disputation, med fyra års finansiering.

Ansökningar till Forte om juniorforskarbidrag görs i ett tvåstegsförfarande. Den sökande lämnar först in en juniorforskarskiss. Den sökande som får sin juniorforskarskiss godkänd kan sedan lämna in en fullständig juniorforskaransökan. Högst två forskningsprojektskisser från samma projektledare tillåts. Det innebär att om du söker juniorforskarbidrag så kan du som projektledare endast lämna in en projektskiss inom utlysningen Forskningsprojekt/Skiss 2016.

Projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområde beskrivs i både skiss och fullständig ansökan, men mer kortfattat i skissen.

I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas.

Bedömningar av skisserna görs av:

  • Projektets originalitet, design och relation till forskningsfronten
  • Projektets genomförbarhet (material, metod och kompetens)
  • Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde
  • Projektets genus- och mångfaldsperspektiv