Forte välkomnar fullständiga ansökningar till Belmont Forums utlysning ”Climate, Environment and Health”. Utlysningen riktar sig till dig vars skissansökan (Expression of Interest) blivit godkänd i första steget av ansökningsprocessen.

Vetenskapsrådet och Forte deltar i Belmont Forums utlysning ”Climate, Environment and Health”, som syftar till att öka beredskapen inom hälsosektorn inför klimatförändringar genom att fokusera på kopplingar mellan klimat, miljö och hälsa. Belmont Forum är ett internationellt samarbete mellan forskningsfinansiärer som stödjer tvärvetenskaplig forskning som ska öka kunskapen om hur vi kan minska och anpassa oss till globala klimat- och miljöförändringar.

Ansökningsprocessen

Du vars skissansökan (Expression of Interest) blivit godkänd i det första steget av ansökningsprocessen välkomnas nu att skicka in en fullständig ansökan. Forskare i Sverige ansöker tillsammans med konsortiets deltagare från övriga länder via Belmont Forums ansökningsportal. Ansökan måste dock också registreras hos Forte, via Prisma. I ansökan i Prisma ska alla deltagande forskare i Sverige ingå som medsökande. Medverkande forskare i andra länder redovisas i en separat tabell.

Under ”Mer information” nedan hittar du instruktioner för ansökningsformuläret i Prisma. Där hittar du även ifyllbara mallar för sammanställning över konsortiets medverkande sökande från andra länder samt deltagande organisationer.

Läs mer om utlysningen på Belmontforum.org

Tidsplan

  • Sista dag att skicka in fullständig ansökan till Belmont Forum: 23 juli 2019, 16:00 GMT
  • Sista dag att skicka in fullständig ansökan till Forte: 13 augusti 2019, kl. 14:00 CEST