Detta är det första steget i Fortes årliga öppna utlysning för forskningsprojekt. Inom utlysningen välkomnar vi projektskisser inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd.

Bidrag till forskningsprojekt inom den årliga öppna utlysningen delas ut för maximalt 3 år och kan sökas av forskare som har doktorsexamen.

Ansökningsprocessen är indelad i två steg: I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss till Forte. I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Originalitet, studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas. De sökande som får sin projektskiss godkänd kan lämna in en fullständig projektansökan i steg 2.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: Upp till 3 år

Projektstart: 1 januari 2019

Vem kan söka: Den som senast 1 februari 2018 har avlagt doktorsexamen

Bidragsbelopp: I denna utlysning kan du totalt ansöka om upp till 5 mnkr för ett treårigt projekt. För tvååriga projekt kan du maximalt ansöka om 3 mnkr.

Utlysningen stänger: 1 februari 2018 kl. 14.00

Steg 2 i utlysningen öppnar: Senast i mitten av april

Bidragsbeslut: 1 oktober 2018

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Observera! Den 19 december korrigerade Forte felskrivningar gällande teckenbegränsningar i dokumentet ”Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma”. Har du använt en äldre version av dokumentet, observera att de teckenbegränsningar som anges i Prisma är de korrekta.