Steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för bidrag till forskningsprojekt är nu öppet för fullständiga ansökningar. Utlysningen är öppen för dig vars projektskiss accepterats i steg 1 av denna utlysning.

Denna utlysning gäller steg 2 av ansökningsprocessen för Fortes årliga öppna utlysning för bidrag till forskningsprojekt.

I steg 1 lämnade varje sökande in en projektskiss till Forte. I skissen skulle tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Den fullständiga ansökan ska bl.a. innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod samt teoretiska utgångspunkter. Du ska också beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområden mer utförligt i den fullständiga ansökan.

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: Upp till 3 år

Projektstart: 1 jan 2019

Vem kan söka: Forskare vars projektskiss accepterats i steg 1 av denna utlysning. Beslut gällande din projektskiss har skickats ut via epost samt finns publicerat i Prisma.

Bidragsbelopp: I denna utlysning kan du ansöka om maximalt 5 miljoner kr för ett treårigt projekt. För tvååriga projekt kan du maximalt ansöka om 3 miljoner kr.

Utlysningen stänger: 15 maj 2018 kl. 14.00

Bidragsbeslut: I början av oktober 2018