Forte stödjer forskning av hög kvalitet som är relevant för samhällsområdena hälsa, arbetsliv och välfärd. Idag öppnar vi utlysningen för 2016 och välkomnar skissansökningar för forskningsprojekt inom rådets ansvarsområden.

Ansökningar till Forte om bidrag till forskningsprojekt görs i ett tvåstegsförfarande. Den sökande lämnar först in en projektskiss. De sökande som får sin projektskiss godkänd kan sedan lämna in en fullständig projektansökan. Högst två forskningsprojektskisser från samma projektledare tillåts.

Projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområde beskrivs i både skiss och fullständig ansökan, men mer kortfattat i skissen.

I skissen ska tonvikten läggas på forskningsfrågeställningen och vad den tillför den kunskap som redan finns på området. Studiedesign, metod och material ska beskrivas så tydligt att projektidéns genomförbarhet kan bedömas.

Bedömningar av skisserna görs av:

  • Projektets originalitet, design och relation till forskningsfronten
  • Projektets genomförbarhet (material, metod och kompetens)
  • Projektets relevans i relation till samhällets behov och Fortes ansvarsområde
  • Projektets genus- och mångfaldsperspektiv