Den 15 september öppnade det europeiska forskningsnätverket ERANID (European Research Area Network on Illicit Drugs) en ny utlysning för tvärvetenskaplig forskning för att bättre förstå drogbrukets vägar och övergången mellan olika typer av drogbruk.

Totalt avsätts över 4 miljoner euro till utlysningen som riktar sig till forskare, universitet, industriforskning samt organisationer och institutioner som är involverade i relevant forskning.

Länder som planerar att gå med som finansiärer för denna utlysning är: Belgien, England, Frankrike, Italien, Nederländerna, Polen, Portugal, Sverige och Tyskland. Forskare från åtminstone två, men helst tre, av dessa länder kan skicka in en gemensam ansökan.

Mer information finns på: eranid.eu/joint-call.

ERANID består av 9 organisationer i 6 EU-medlemsländer. Nätverket arbetar för att förbättra samarbetet mellan länderna och Forte är medfinansiär till den kommande utlysningen.