Bruk av alkohol, narkotika, dopning, tobak och spel (ANDTS) har omfattande skadeeffekter för individer, organisationer och för samhället i stort. Konsekvenserna av överkonsumtion är omfattande, och vägarna in i missbruk är komplexa. Nu utlyser vi projektmedel för att stärka forskningen om ANDTS.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projekt

Bidragstid: Upp till 3 år

Projektstart: November 2017

Vem kan söka: Du som är disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare

Budgetram: 30 mkr över tre år har avsatts för utlysningen

Bidragsbelopp: Mellan 0,5 och 2 mkr per år och projekt

Utlysningen stänger: 18 maj 2017 kl. 17.00

Bidragsbeslut: 27 september 2017

Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projektansökan. Då ansökningarna kommer att granskas av internationella experter bör din ansökan skickas in på engelska.

Högst en ansökan från samma projektledare är tillåten. Att söka medel i denna utlysning är möjligt även om du deltar med samma eller likartad ansökan i årets öppna utlysning av bidrag till forskningsprojekt.

Sista dag att skicka in ansökan är den 18 maj 2017 kl. 17:00. Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.

Obs! I det bifogade dokumentet ”Instruktioner till ansökningsformuläret i Prisma” finns ett tillägg med förtydligande information kring tidplan och budget, under rubriken Grunduppgifter/Tidplan.