Forte utlyser bidrag till en forskarskola som ska ledas av två lärosäten i samverkan. Forskarskolan ska omfatta cirka 30 platser fördelade på tre årliga intag med start 2019. Utbildningen ska ge yrkesverksamma personer i socialtjänsten möjligheten att uppnå en licentiatexamen inom fyra år.

Syftet med forskarskolan är att bidra till långsiktig kompetens- och kunskapsuppbyggnad inom socialtjänsten, och öka samverkan mellan lärosäten och socialtjänst. Forskarskolan ska anordna utbildning på forskarnivå för yrkesverksamma personer i socialtjänsten, så att de inom en sammanlagd tid av högst fyra år ska kunna uppnå en licentiatexamen. Utbildningen ska stärka klient- och praktiknära forskning inom området och öka antalet socialarbetare med utbildning på forskarnivå i socialtjänsten.

Forskarskolan ska ledas av två samverkande lärosäten som ansvarar för utbildningen. För att få nationell spridning ska de sökande lärosätena bedriva forskarskolan i nätverk också med andra lärosäten. Skolornas inriktning och studenternas forskningsprojekt ska utgå från professionens frågor och behov. Genom att involvera professionen integreras deras kunskap och beprövade erfarenhet i utbildningen och forskningsprojekten. Utbildningen ska omfatta både kvantitativa och kvalitativa forskningsansatser och metoder samt kombinationer av dessa, och involvera flera olika discipliner.

Forskarskolan ska omfatta totalt cirka 30 yrkesverksamma personer i socialtjänsten, fördelade på tre årliga intag med start 2019. Utbildningen ska omfatta 50–60 procent av studier på heltid och leda till en licentiatexamen.

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Forskarskola

Bidragstid: 7 år

Söks av: Organisation (svenskt universitet eller högskola)

Budgetram: Max 88 miljoner kronor

Utlysningen stänger: 15 maj 2018 kl. 14.00

Intervjuer med utvalda lärosäten: 4-5 september 2018

Bidragsbeslut: 28 augusti 2018

Bidragsperioden startar: December 2018

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.