Forte, Vetenskapsrådet och Vinnova utlyser gemensamt 150 miljoner kronor till forskning om psykisk hälsa hos nyanlända barn och ungdomar samt hos barn och ungdomar med funktionsnedsättningar. Bidrag ges till forskningsmiljöer i upp till sex år.

Barns och ungdomars psykiska hälsa, delaktighet och etablering i samhället ses i dag alltmer som en av vår tids stora samhällsutmaningar. Nyanlända barn och ungdomar samt barn och ungdomar med funktionsnedsättningar är grupper där det finns särskilt stora utmaningar när det gäller delaktighet, inkludering samt integrering och etablering i samhället.

Bidraget till forskningsmiljö syftar till att skapa ett tydligt mervärde genom samverkan mellan flera forskargrupper nationellt och internationellt. Tillsammans bidrar forskargrupperna med den kompetens som krävs för att arbeta med de forskningsfrågor och innovationer som utlysningen och ansökan avser. Ett ytterligare syfte är att öka forskningsresultatens genomslag i samhället.

Bidraget ska sökas av en representant för en konstellation av forskargrupper som arbetar mot ett gemensamt forskningsmål. Minst två och upp till sex forskare, verksamma vid annat lärosäte än den sökande, ska bjudas in att medverka i ansökan.

Mer information om utlysningen samt instruktioner för att ansöka finns på Vetenskapsrådets webbplats, vr.se.