Det här är det första av två steg i ansökningsprocessen för Fortes årliga öppna utlysning 2020. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kronor för åren 2021–2024.

Den årliga öppna utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. För närmare beskrivning av de forskningsområden vi stödjer, se sidan Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen.

Bidragsformer

Inom denna utlysning erbjuds tre olika bidragsformer: projektbidrag, postdokbidrag och juniorforskarbidrag. Endast en ansökan per bidragsform är tillåten. Samma huvudsökande får dock inte söka både projektbidrag och juniorforskarbidrag. Om du söker juniorforskarbidrag men inte går vidare som juniorforskare i beredningsprocessen kommer ansökan att bedömas som en treårig projektansökan. Utförligare information om de olika bidragsformerna finns i dokumentet ”Information om utlysningen” nedan.

Ansökan i två steg

Ansökningsprocessen för projekt- och juniorforskarbidrag är indelad i två steg. I steg 1 lämnar den sökande in en projektskiss till Forte. Efter en beredningsprocess accepteras ett urval av skisserna till steg 2. Sökande välkomnas då att lämna in en fullständig ansökan.

Postdokbidrag söks i ett steg.

Tidsplan

4 februari 2020, kl. 14:00: Sista dag för ansökningar i steg 1

16 april 2020: Beslut om vilka skisser som accepteras till steg 2 publiceras i Prisma. Steg 2 i utlysningen öppnar

14 maj 2020, kl. 14:00: Sista dag för fullständig ansökan om projektbidrag och juniorforskarbidrag

20 maj 2020: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering för postdok

September/oktober 2020: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering för projekt och juniorforskare

1 januari 2021: Projektstart