Denna utlysning gäller steg 2 i Fortes årliga öppna utlysning för 2019. Utlysningen är öppen för dig vars skissansökan accepterades i steg 1 av ansökningsprocessen.

Observera att steg 2 i årliga öppna utlysningen endast gäller projektbidrag samt juniorforskarbidrag. Du som ansökt om postdokbidrag ska inte skicka in en ny ansökan.

I steg 1 av ansökningsprocessen för projektbidrag och juniorforskarbidrag lämnade varje sökande in en projektskiss till Forte. Jämfört med skissansökan ska den fullständiga ansökan ska bland annat innehålla en mer detaljerad beskrivning av projektets design, arbetsplan, material och metod samt teoretiska utgångspunkter. Du ska också beskriva projektets samhällsrelevans och relevans i relation till Fortes ansvarsområden mer utförligt i den fullständiga ansökan.

Tidsplan

15 maj 2019, kl 14:00: Steg 2 i utlysningen stänger
Oktober 2019: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.