Denna utlysning gäller steg 1 av 2 i Fortes årliga öppna utlysning för 2019. Utlysningen ska bidra till ökad kunskap inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd. Totalt avsätts omkring 300 miljoner kronor för åren 2020–2023.

Inriktning

Den årliga öppna utlysningen är öppen för ansökningar inom Fortes övergripande ansvarsområden: hälsa, arbetsliv och välfärd. Syftet är att möjliggöra analys av och bidra till en fördjupad kunskap inom avgränsade forskningsområden eller frågeställningar. För närmare beskrivning av de forskningsområden vi stödjer, se sidan Beredningsgrupper i årliga öppna utlysningen.

Bidragsformer

Inom denna utlysning erbjuds projektbidrag, postdokbidrag och juniorforskarbidrag. Endast en ansökan per bidragsform är tillåten. Samma huvudsökande får dock inte söka både projektbidrag och juniorforskarbidrag. Om du söker juniorforskarbidrag men inte går vidare som juniorforskare i beredningsprocessen kommer ansökan att bedömas som en treårig projektansökan. Utförligare information om de olika bidragsformerna finns i dokumentet ”mer information om utlysningen” nedan.

Ansökan i två steg

Ansökningsprocessen för projekt- och juniorforskarbidrag är indelad i två steg. I steg 1 lämnar sökande in en projektskiss till Forte. Efter en beredningsprocess accepteras ett urval av skisserna till steg 2. Sökande välkomnas då att lämna in en fullständig ansökan.

Postdokbidrag söks i ett enstegsförfarande.

Tidsplan

5 februari 2019, kl 14:00: Steg 1 i utlysningen stänger
April 2019: Beslut om vilka som går vidare till steg 2 publiceras
15 maj 2019, kl 14:00: Steg 2 i utlysningen stänger
Oktober 2019: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering

Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.