Nu öppnar Forte den första utlysningen inom ramen för det 10-åriga nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning. I syfte att stärka forskningen inom arbetslivsområdet utlyses projektmedel och postdokbidrag om totalt 61 miljoner kronor under tre år (2017-2019).

Utlysningen i korthet


Typ av bidrag: Projektbidrag och postdokbidrag

Bidragstid: Upp till 3 år för projektbidrag, 2 år för postdokbidrag

Projektstart: December 2017

Vem kan söka: Du som är disputerad och knuten till godkänd medelsförvaltare

Budgetram: 61 mnkr över tre år har avsatts för utlysningen

Bidragsbelopp: Projektbidrag: mellan 0,5 och 2 mkr per år och projekt. Postdokbidrag: 1 mnkr/år och projekt.

Utlysningen stänger: 17 augusti 2017 kl. 14.00

Bidragsbeslut: 23 oktober 2017

Inriktning

Inriktningen för utlysningen är bred och ska stärka alla aspekter av arbetslivsforskning, för att svara mot de många utmaningar som finns inom arbetslivet. Forskningssatsningen ska bland annat bidra till fördjupad kunskap för att uppnå ett hälsosamt och hållbart arbetsliv, till kunskap om olika typer av sätt att organisera arbete samt till kunskap om hur arbetsmarknaden fungerar, exempelvis inkludering och etablering på arbetsmarknaden. Forskningen ska vara av hög kvalitet och relevans och gärna tvärvetenskaplig. Ett jämlikhets- och jämställdhetsperspektiv ska beaktas i ansökan.

Ansökan

Ansökningsprocessen sker i ett steg med fullständig projektansökan och/eller postdokansökan. Då ansökningarna kommer att granskas av internationella experter bör din ansökan skickas in på engelska.

Högst en ansökan per typ av bidrag från samma projektledare är tillåten. Att söka medel i denna utlysning är möjligt även om du deltar med samma eller likartad ansökan i årets öppna utlysning.

Sista dag att skicka in ansökan är den 17 augusti 2017 kl. 14:00. Mer information om utlysningen och hur du går till väga för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.