Forte utlyser 200 miljoner kronor till forskning om arbetlivets utmaningar. Forskningen ska bidra till att möta de omfattande utmaningarna i arbetslivet genom att utveckla och sprida ny kunskap. Utlysningen är en del av det nationella forskningsprogrammet för arbetslivsforskning.

Inriktning

Dagens arbetsliv står inför stora förändringar och utmaningar. Forte har prioriterat utmaningar där behovet av kunskap är stort och mer forskning behövs. Ansökningar inom denna utlysning ska vara inriktade på en eller flera av följande utmaningar:

  • Anpassa arbetslivet till de demografiska förändringarna och skapa förutsättningar för hållbart arbetskraftsdeltagande
  • Öka inkluderingen av underrepresenterade grupper i arbetslivet, med fokus på arbetsplatser och arbetsgivares roll
  • Förbättra förutsättningar och villkor för att organisera och utföra arbete för olika anställnings- och arbetsformer
  • Minska förekomsten av hot, våld och trakasserier i arbetslivet

Läs mer om utlysningens inriktningar i det bifogade dokumentet ”beskrivningar av prioriterade utmaningar”.

Bidragsformer

Inom denna utlysning är det möjligt att ansöka om tre olika former av bidrag: programbidrag, projektbidrag samt nätverksbidrag. Samma projektledare får söka antingen ett programbidrag eller ett projektbidrag inom utlysningen. Det är dessutom möjligt att ansöka om ett nätverksbidrag.

Programbidrag

Bidragslängd: 6 år (3 år med möjlighet till 3 års förlängning)
Beloppsnivå: För hela bidragsperioden kan du ansöka om maximalt 18 miljoner kronor. Det årliga budgeterade beloppet ska inte överstiga tre miljoner kronor.

Projektbidrag

Bidragslängd: Två till tre år
Beloppsnivå: För hela bidragsperioden maximalt fem miljoner kronor för treåriga projekt och maximalt tre miljoner kronor för tvååriga projekt.

Nätverksbidrag

Bidragslängd: Ett till två år
Beloppsnivå: För hela bidragsperioden maximalt 300 000 kronor för ettåriga nätverk och maximalt 600 000 kronor för tvååriga nätverk.

Behörighet

Du är behörig att ansöka om samtliga bidragsformer i den här utlysningen om du har avlagt doktorsexamen senast det datum då utlysningen stänger.

Tidsplan

14 februari 2019, kl. 14:00: Utlysningen stänger
Maj 2019: Fortes styrelse fattar beslut om finansiering
1 juli 2019: Projektstart

Mer information om utlysningen och instruktioner för att ansöka hittar du i de bifogade filerna nedan.