Forskare som har fått bidrag genom Forte ska återrapportera via Prisma. På denna sida kan du läsa om de olika typerna av rapporter, och var du kan vända dig för mer information.

Alla bidrag från Forte ska återrapporteras via Prisma. Vad som gäller för ett specifikt bidrag ska framgå på det godkännande av villkor (kontrakt) som forskaren och medelsförvaltaren ska signera. Det kan dröja något innan de så kallade reglerna för återrapportering publiceras i Prisma, men de ska även visas i portalen på forskarens personkonto i Prisma och för företrädarna för medelsförvaltarna på aktuellt organisationskonto (medelsförvaltarens konto i Prisma).

Formulären öppnas normalt 3 månader innan sista dag för att rapportera.

Typer av rapporter

Nedanstående typer av rapporter kan vara aktuella beroende på bidragsform.

Ekonomisk – periodisk

Den ekonomiska periodiska rapporten är en årlig rapport för ansökningar som inkom via Prisma från 2015. Rapporten gäller inte för mindre bidrag på högst ett år samt några andra undantag. Den sista periodiska rapporten (efter dispositionstidens slut) blir slutlig.

Ekonomisk – slutlig

Gäller enbart för ansökningar som inkom via tidigare system eKlara (innan konvertering till Prisma) och bidrag på högst ett år.

Ekonomiskt utfall 2017

För samtliga bidrag där ansökan inkom via eKlara (före övergången till Prisma) kommer Forte att begära en ekonomisk återrapportering på annat sätt än genom Prisma, avseende utfall t.o.m. 2017-12-31. Detta kommer att efterfrågas även kommande år för dessa bidrag.

Lägesrapport (benämnd som ”Vetenskaplig rapport” i Prisma)

3-åriga projektbidrag (eller längre) ska lägesrapportera senast 15 månader efter projekttidens start.

Programstöd ska lägesrapportera senast ca 32 månader efter projekttidens start (inför beslut om att bevilja nästa 3-årsperiod).

Andra typer av lägesrapportering utanför Prisma kan förekomma i vissa fall.

Vetenskaplig – slutlig

Gäller för alla typer av bidrag, utom vissa småbidrag.

Mer information

Du kan se vad som efterfrågas i de olika formulären i PDF-dokumentet ”Innehåll i Fortes återrapporteringsformulär 2018”.  Hur man rapporterar via Prisma kan du läsa mer om i Prismas användarstöd: