Forskare som har fått bidrag genom Forte ska återrapportera till Forte via Prisma. Normalt är senaste återapporteringsdatum tre månader efter dispositionstidens slut för ett bidrag. Undantag kan finnas.

Till berörda forskare: Information om när du ska rapportera för ditt bidrag ser du i Prisma under fliken ”Ansökningar och bidrag”/”Bidrag”. Klicka på knappen ”Visa” till höger om raden för ditt bidrag i tabellen (inte på den lilla pilen till höger om knappen). Påminnelse om återrapportering sker per automatik via Prisma.

Till berörda medelförvaltare: Se särskild hantering som utförs via organisationskontot för medelsförvaltarens organisation.

Om du inte ser ditt pågående bidrag i Prisma

Kan du inte hitta information om ditt pågående bidrag i Prisma måste du kontakta Prismas support. Skicka med information om vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma, samt uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär och diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se de på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Ekonomisk återrapportering

Från 2018 kommer Forte att använda nya och mer detaljerade formulär än tidigare för ekonomisk återrapportering. Vi öppnar för ekonomisk rapportering tidigast 2018-02-01 för alla som ska rapportera 2018. Läs mer under rubriken ”Vad ska redovisas”.

 • Forte kommer att kräva in en årlig ekonomisk rapport (periodisk) för alla som skickade in sina ansökningar via Prisma från 2015 och framåt. Tidigast kan retroaktiv rapportering krävas från år 2016 för dessa.
 • Forte kommer att kräva in endast slutrapport via Prisma för alla som skickat in sina ansökningar tidigare än 2015 (inklusive konverterade från eKlara).
 • Forte kommer på annat sätt (ej via Prisma) att begära ekonomisk återrapportering avseende utfall t.o.m. 2017-12-31 för ännu ej slutrapporterade bidrag, som skulle ha rapporterats senast 2017, samt för konverterade bidrag som endast ska slutrapportera via Prisma under kommande år.

Om senast datum för ekonomisk rapportering är 2018-02-28 har det förlängts till 2018-03-31 för att tiden inte ska bli för kort. Ekonomisk rapportering under januari 2018 har kommunicerats och ska göras på annat sätt.

Vad ska redovisas?

 • Erhållna medel
 • Förbrukade medel (direkta och indirekta kostnader)
  • Direkta kostnader:
   • Löner inklusive sociala avgifter m.m.
   • Driftskostnader
   • Avskrivning utrustning
   • Lokaler
  • Indirekta kostnader
 • Totalt förbrukade medel
 • Endast slutrapport: Oförbrukade medel och eventuella medel att återbetala
 • Kommentarer – max 1 500 tecken

Vetenskaplig slutredovisning

Från 2019 planerar Forte att även uppdatera sina formulär för vetenskaplig återrapportering. Tills dess, läs mer under rubriken ”Vad ska redovisas”.

Vad ska redovisas?

 • Sammanfattning av resultat (svenska) – max 4 000 tecken
 • Sammanfattning av resultat (engelska) – max 4 000 tecken
 • Publikationer (relevanta för bidraget) – max 4 000 tecken
 • Projektdeltagarinformation där följande uppgifter per deltagare fylls i:
  • För- och efternamn
  • Kön
  • Roll
  • Doktorsexamen (ej obligatoriskt)
  • Disputerad inom projektet (ej obligatoriskt)
  • Expertområde
  • Anställningskategori
  • Organisation

Lägesrapportering

Vad ska redovisas?

För projektbidrag – verksamheten har huvudsakligen följt planerna beträffande:

 • Kostnader (ja/nej)
 • Genomförande (ja/nej)
 • Eventuella avvikelser – max 2000 tecken

För programbidrag och vissa andra fall kan avvikelser förekomma vad gäller lägesrapportering, vilket i så fall kommuniceras ut eller framgår av formulären.