Forskare som har fått bidrag genom Forte ska under projektets gång återrapportera till Forte. Vilka rapporter som ska skickas in skiljer sig mellan olika utlysningar och bidragsformer.

Från och med våren 2017 hanteras den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen via Prisma. Information om när du ska rapportera för ditt specifika bidrag ser du i Prisma under fliken ”Ansökningar och bidrag”/”Bidrag”. Påminnelse om återrapportering sker per automatik via Prisma.

Om du inte ser ditt pågående bidrag i Prisma

Kan du inte hitta information om ditt pågående bidrag i Prisma måste du kontakta Prismas support. Skicka med information om vilken e-postadress som du har knutet till ditt konto i Prisma, samt uppgifter om bidragets medelsförvaltare, finansiär och diarienummer. Vi kan då koppla ihop ditt konto med ditt bidrag så att du kan se de på sidan ”Ansökningar och bidrag”.

Slutlig återrapportering – vad ska redovisas?

Här nedan listas de uppgifter som efterfrågas i den slutliga ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen. Vilka uppgifter som efterfrågas kan från 2018 komma att förändras och utökas i Prisma.

Ekonomisk återrapportering

 • Utbetalade medel
 • Förbrukade medel
 • Oförbrukade medel
 • Att återbetala

Vetenskaplig slutredovisning

 • Sammanfattning av resultat (svenska) – max 4000 tecken
 • Sammanfattning av resultat (engelska) – max 4000 tecken
 • Publikationer (relevanta för bidraget) – max 4000 tecken
 • Projektdeltagarinformation där följande uppgifter per deltagare fylls i:
  • För- och efternamn
  • Kön
  • Roll
  • Doktorsexamen (ej obligatoriskt)
  • Disputerad inom projektet (ej obligatoriskt)
  • Expertområde
  • Anställningskategori
  • Organisation

COFAS

Du som har haft ett bidrag inom COFAS-programmet skall utöver vetenskaplig och ekonomisk rapportering även lämna in en enkät. Forte skickar kompletterande information om hur du går tillväga via e-post.