Sverige har ett väl utbyggt välfärdssystem som står inför ett flertal utmaningar. Forskning behövs för att möta utmaningarna och för att kunna arbeta för en hög och kontinuerligt förbättrad välfärd.

Forskningen inom området berör bland annat sociala relationer inom och mellan olika grupper i samhället, social omsorg och socialt arbete samt socialpolitik och sociala förändringar.

Beredningsarbetet inom området är indelat i tre inriktningar:

Socialpolitik och sociala förändringar

Området innefattar bland annat socialpolitikens mål, lagstiftning, myndigheter och organisationer samt hur de påverkar välfärdssystemet. Till området räknas också studier av befolkning och migration samt välfärdssystemets påverkan på villkoren för olika grupper i samhället.

Sociala relationer

Området innefattar hur människor och sociala grupper interagerar och deras förhållningssätt gentemot varandra. Inom området ryms bland annat forskning om levnadsvillkor och psykisk hälsa under uppväxten, levnadssituationen för personer med funktionshinder samt äldre personers villkor.

Social omsorg och socialt arbete

Området innefattar bland annat socialtjänstens insatser och verksamheter, organisation och metodutveckling. Här ryms även forskning om mötet mellan medborgarna och företrädare för exempelvis familjeomsorg.