Till området Hälsofrämjande och beteende hör forskning om vilka insatser som är effektiva för att öka kunskap, motivation och förutsättningar hos individer att förändra levnadsvanor.

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner hör också till området, liksom långtidsuppföljning av patientgrupper.

Nyckelord

 • Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner
 • Levnadsvanor – attityder och beteende
 • Långtidsuppföljning av patientgrupper

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Peter Friberg

  Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet

 • Ledamöter

 • Claudia Fahlke

  Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet

 • Siri Forsmo

  Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

 • Bjørn Heine Strand

  Norwegian Institute of Public Health, Oslo

 • Göran Henriksson

  Västra Götalandsregionen

 • Anna-Karin Hurtig

  Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå universitet

 • Lars Iversen

  Det sundhedsvidenskablige fakultet, Syddansk Universitet

 • Rosemarie Klefsgård

  Skånes universitetssjukhus, Lund

 • Maria Rosvall

  Socialmedicin och hälsopolitik samt Centrum för ekonomisk demografi, Lunds universitet

 • Sakari Suominen

  Institutionen för klinisk medicin, Åbo universitet