Till området Epidemiologi och befolkningsbaserade studier hör bland annat forskning om förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet.

Vidare ingår att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa. Även studier om sjukdomsuppkomst och prognos, liksom utveckling av epidemiologisk metodik, ingår i området.

Nyckelord

 • Förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet
 • Bestämningsfaktorer för ohälsa (riskskyddsfaktorer)
 • Epidemiologisk metodutveckling

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Maria Feychting

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet

 • Ledamöter

 • Jonas Björk

  Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet

 • Lisa Brouwers

  Enheten för epidemiologi och hälsoekonomi, Folkhälsomyndigheten

 • Mika Gissler

  Statistik och register, Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), Finland

 • Morten Grønbæk

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, København

 • Johan Hallqvist

  Institutionen för folkhälsa o vårdvetenskap, Uppsala universitet

 • Anette Hjartåker

  Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

 • Roar Johnsen

  Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Trondheim

 • Marie Montin

  Länsstyrelsen Örebro län