Området Arbetsorganisation omfattar forskning om organisationer, deras ledare och anställda. I en föränderlig värld behövs kunskap om hur arbete organiseras i utvecklingen mot nya modeller, där digitalisering, anställdas välbefinnande och säkerhet samt ny ”job design” kan kombineras.

Området inkluderar frågor om förändrade anställnings- och maktrelationer, styrning mot innovation och implementering likväl som entreprenöriella organisationer och nya yrkesroller. Inom området ryms även studier om länken mellan globalisering, nya distribuerade arbetskonstellationer och risker för arbetslöshet, anställningsotrygghet och tillfälliga anställningar. Forskning om former för ledarskap, ledning, lärande och styrning ingår samt frågor som berör det ”gränslösa” arbetslivet. Området innefattar också frågor om inflytande och kontroll i arbetet samt maktförhållanden på arbetsplatsen utifrån exempelvis kön, ålder, genus, etnicitet.

Nyckelord

 • Kompetens, yrkesroller, lärande och utveckling
 • Motivation, attityder, arbetets värde, relationer på arbetsplatsen
 • Styrning, ledarskap och organisationsformer
 • Inflytande och delaktighet, makt, genus
 • Förändring av arbetsliv och organisation: globalisering, digitalisering
 • Hållbart arbetsliv fram till pensionering och därefter

Beredningsgruppernas medlemmar

 • Ordförande

 • Tuija Muhonen

  Kultur och samhälle, Malmö högskola

 • Ledamöter

 • Christian Berggren

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

 • Mattias Elg

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

 • Helle Holt

  Det nationale forskningscenter for velfærd, Danmark

 • Ulf Johanson

  Interventions- och implementeringsforskning, Karolinska institutet

 • Emilia Liljefrost

  Svenska ESF-rådet

 • Marie Silfverstolpe

  Almega

 • Måns Svensson

  Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet

 • Jonas Söderlund

  Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen, Norge

 • Ulrica von Thiele Schwarz

  Ledarskap, Information, Management och Etik, Karolinska Institutet