Området Arbetsmarknad omfattar studier om hur arbetsmarknaden fungerar och regleras. I detta ingår arbetsmarknadsrelationer, arbetsrättslig reglering, arbetsmarknadens parter samt studier av EU-rättens roll och hur den svenska modellen påverkas av förhållanden i omvärlden.

Området innefattar också forskning om matchning mellan utbildning och arbete, om in- och utträde på arbetsmarknaden samt hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Även frågor om arbetslöshet, arbetsförmåga samt metoder för att bryta socialt utanförskap ingår. Dessutom innefattas studier av segregering i arbetslivet, professionalisering, lönebildning, löneskillnader och hur kvalifikationskrav utvecklas

Nyckelord

 • Arbetsmarknadens funktionssätt
 • Politik och regelverk kring arbetsmarknad, arbetslöshet, pension
 • Lönebildning, löneskillnader utbud och efterfrågan på arbetskraft, rörlighet, migration
 • In- och utträde på arbetsmarknaden
 • Arbetsrättslig reglering, avtal, arbetsmarknadens parter

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Jan Saarela

  Institutionen för socialpolitik, Åbo Akademi

 • Ledamöter

 • Tor Eriksson

  Institut for Økonomi NCRR – Center for Registerforskning, Aarhus Universitet

 • Mats Hammarstedt

  Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet

 • Mats Wadman

  Analysavdelningen, Arbetsförmedlingen

 • Ej tillsatt

 • Ej tillsatt

 • Ej tillsatt

 • Ej tillsatt

 • Ej tillsatt