Området Arbetsorganisation omfattar forskning om förändrade anställnings- och maktrelationer liksom kunskap om hur arbete organiseras i utvecklingen mot nya modeller, där digitalisering, anställdas hälsa och säkerhet samt ny ”job design” och nya yrkesroller kan kombineras. Forte har två beredningsgrupper inom området.

Inom området ryms studier om länken mellan globalisering, nya distribuerade arbetskonstellationer och risker för arbetslöshet, anställningsotrygghet och tillfälliga anställningar.  Forskning om former för ledarskap, ledning, lärande och styrning ingår, inklusive kopplingen till psykisk ohälsa. Här återfinns frågor om skiljelinjen mellan arbete och fritid och arbetstid/skiftarbete. Området innefattar också frågor om inflytande och kontroll i arbetet samt maktförhållanden på arbetsplatsen utifrån exempelvis kön, genus, etnicitet. Forskning om psykisk ohälsa, stress, diskriminering och uteslutningsprocesser i arbetslivet ingår också.

Nyckelord

 • Kompetens, yrkesroller, lärande och utveckling
 • Motivation, attityder, arbetets värde, relationer på arbetsplatsen
 • Styrning, ledarskap och organisationsformer
 • Inflytande och delaktighet, makt, genus
 • Förändring av arbetsliv och organisation; globalisering, digitalisering
 • Arbetsrelaterad psykisk ohälsa

Beredningsgruppernas medlemmar

 • Ordförande

 • Irene Jensen

  Institutionen för miljömedicin, Karolinska Institutet

 • Tuija Muhonen

  Kultur och samhälle, Malmö högskola

 • Ledamöter

 • Guy Ahonen

  Hanken Svenska handelshögskolan, Finland

 • Christian Berggren

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

 • Erik Berntson

  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet

 • Lotta Dellve

  Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås samt Arbets- och miljömedicin, Sahlgrenska Akademin

 • Mattias Elg

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

 • Birgitta Eriksson

  Avdelningen för Arbetsvetenskap, Karlstads universitet

 • Terje Grønning

  Institutt for Pedagogikk, Universitetet i Oslo

 • Helle Holt

  Det nationale forskningscenter for velfærd

 • Ulf Johanson

  Interventions- och implementeringsforskning, Karolinska institutet

 • Mikko Laaksonen

  Pensionsskyddscentralen, Finland

 • Arnstein Mykletun

  Nasjonalt folkehelseinstitutt i Bergen samt University of New South Wales, Sydney

 • Maria Silfverstolpe

  Almega

 • Susanna Stymne Airey

  AFA Försäkring

 • Måns Svensson

  Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet

 • Jonas Söderlund

  Institutt for ledelse og organisasjon, Handelshøyskolen

 • Ulrica von Thiele Schwarz

  Ledarskap, Information, Management och Etik, Karolinska Institutet

 • Ann Wastesson

  Stadsdelsförvaltningen Östermalm, Stockholms stad