Området Arbete och miljö omfattar frågor om fysiska, kemiska och biologiska riskfaktorer i arbetsmiljön. I detta kan ingå såväl belastningsskador och rehabilitering av dessa men också riskerna kopplade till arbetsplatser utsatta för exempelvis kemiska produkter och buller.

Forskning om hur arbetsmiljön kan utvecklas med hänsyn till individens hälsa och säkerhet ingår, liksom företagshälsovårdens roll i detta. Vidare ingår studier om arbetsmiljöns betydelse för ett högt deltagande i arbetslivet och hur individens villkor och verksamhetens utveckling kopplas till varandra. I området ingår också interventionsforskning och implementeringsforskning om förebyggande insatser för arbetsmiljön.

Nyckelord

 • Kemiska, fysikaliska och biologiska hälsorisker
 • Fysiska belastningsskador, ergonomi och rehabilitering
 • Förebyggande insatser, företagshälsovård
 • Säkerhet, våld, hot m.m.

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Kjell Torén

  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet

 • Ledamöter

 • Jens Peter Bonde

  Institutt for folke­sund­hedsvidenskab, Köpenhamns universitet

 • Nils Fallentin

  Nationale Forskningscenter för Arbetsmiljö, Danmark

 • Henrik A Kolstad

  Arbejdsmedicinsk klinik, Aarhus Universitet

 • Per Nylén

  Arbetsmiljöverket

 • Cecilie Svanes

  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen

 • Gerd Sällsten

  Arbets- och miljömedicin, Institutionen för Medicin, Göteborgs universitet

 • Lena Tuvene

  Sveriges företagshälsor

 • Eira Viikari-Juntura

  Arbetshälsoinstitutet, Finland