• Olika typer av bidrag

  Forte erbjuder ett antal olika typer av bidrag, så kallade bidragsformer. Vissa av dessa utlyses under december i Fortes årliga öppna utlysning. Andra bidrag utlyses på andra tider under året. När ett bidrag är öppet för ansökan publicerar vi en utlysning här på vår webbplats. Vem som kan söka finansiering varierar mellan olika bidragsformer och utlysningar.

 • Skicka in en ansökan

  För att skicka in en ansökan till Forte använder du ansökningssystemet Prisma. Det är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och granskningssystem. I Prisma kan du med ett enda konto hantera ansökningar till alla tre forskningsråd.

 • Bedömning och beslut

  När du har skickat in din ansökan till Forte lämnas den över till våra beredningsgrupper och externa sakkunniga för granskning. Beredningsgrupperna består av ledande forskare från våra ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd. I gruppen ingår även allmänföreträdare som bevakar samhällsrelevansen i forskningsfinansieringen. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse eller medarbetare som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

 • Pågående bidrag

  Du som har blivit beviljad finansiering genom Forte hittar information om alla dina pågående bidrag i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. I Prisma hanterar du den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen för ditt projekt. Där kan du även göra förfrågningar om ändringar som gäller dina bidrag.

 • Publicering och tillgänglighet

  Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför ställer Forte krav på att de forskare vi finansierar ska publicera sina resultat med open access, alltså att de ska göras öppet tillgängliga på internet. För att ytterligare offentliggöra och kommunicera den forskning vi finansierar är vi också anslutna till databasen SweCRIS. Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.