• Utlysningar och bidrag

  Finansiering från Forte söks i öppen konkurrens. När det är möjligt att ansöka om bidrag publicerar vi en utlysning på vår webbplats. En del utlysningar återkommer varje år, medan andra genomförs efter särskilda beslut. Vem som kan söka finansiering varierar mellan olika bidragsformer och utlysningar.

 • Skicka in en ansökan

  För att skicka in en ansökan till Forte använder du ansökningssystemet Prisma. Det är Forte, Formas och Vetenskapsrådets gemensamma ansöknings- och granskningssystem. I Prisma kan du med ett enda konto hantera ansökningar till alla tre forskningsråd.

 • Bedömning och beslut

  När du har skickat in din ansökan till Forte lämnas den över till våra beredningsgrupper och externa sakkunniga för granskning. Beredningsgrupperna består av ledande forskare och allmänföreträdare för våra ansvarsområden, hälsa, arbetsliv och välfärd. Utifrån deras bedömning är det Fortes styrelse eller generaldirektör som tar beslut om vilka ansökningar som ska beviljas.

 • Pågående bidrag

  Du som har blivit beviljad finansiering genom Forte hittar information om alla dina pågående bidrag i ansöknings- och ärendehanteringssystemet Prisma. I Prisma hanterar du den ekonomiska och vetenskapliga återrapporteringen för ditt projekt. Där kan du även göra förfrågningar om ändringar som gäller dina bidrag.

 • Publicering och tillgänglighet

  Resultaten av offentligt finansierad forskning ska vara tillgängliga för alla. Därför ställer Forte krav på att de forskare vi finansierar ska publicera sina resultat med open access, alltså att de ska göras öppet tillgängliga på internet. För att ytterligare offentliggöra och kommunicera den forskning vi finansierar är vi också anslutna till databasen SweCRIS. Det är en nationell databas över bidragsfinansierad forskning som drivs av Vetenskapsrådet.