Området Folkhälsa inkluderar studier av hälsa, sjuklighet och dödlighet i befolkningen i stort, hur hälsa och ohälsa varierar mellan olika grupper samt hur hälsotillståndet förändras under människors livsförlopp. Faktorer som inverkar på folkhälsan inkluderar sociala och samhälleliga strukturer, människors villkor, möjligheter och handlingar samt hur dessa samspelar.

Både studier som syftar till en mer generell förståelse av dessa processer och fenomen som studier som syftar till att utforma, följa upp och utvärdera åtgärder i syfte att förebygga sjukdom och främja hälsa är välkomna. Vidare välkomnas studier som syftar till att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer och skyddsfaktorer för sjukdom och ohälsa.

Varken kliniska behandlingsstudier, biomedicinsk grundforskning eller biomedicinsk mekanistisk grundforskning ligger inom Fortes uppdrag.

Beredningsgruppens medlemmar 2021

Beredningsgruppens medlemmar för utlysningen 2022 kommer att publiceras nedan senast i mitten av januari 2022.

 • Ordförande

 • Jonas Björk

  Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Elisabeth Bengtsson

  Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling, Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Mikaela von Bonsdorff

  Gerontology Research Center and Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland

 • Marie Lawrence

  Sveriges kommuner och regioner (SKR), Sverige

 • Nawi Ng

  Avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, Sverige

 • Sigrún Ólafsdóttir

  Faculty of Sociology, Anthropology and Folkloristics, University of Iceland, Island

 • Lau Caspar Thygesen

  Forskningsafdelingen for Sundhed og sygelighed i befolkningen, Syddansk Universitet, Danmark