Ansökningar om postdokbidrag som inkommer genom den årliga öppna utlysningen bedöms av tre separata beredningsgrupper. Forskningen ska rymmas inom Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Postdokbidrag är en bidragsform som syftar till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut för två år och är avsett att täcka en heltidslön.

På sidan Forskningsområden kan du läsa mer om vilken forskning som ryms inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Beredningsgruppernas medlemmar

 • Hälsa

 • Ordförande

 • Lars Wallin

  Kunskapsimplementering och Patientsäkerhet (KIPS), Högskolan Dalarna, Sverige

 • Ledamöter

 • Ylva Brännström Almquist

  Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, Sverige

 • Tea Lallukka

  Avdelningen för folkhälsovetenskap, Helsingfors universitet, Finland

 • Jonas Melinder

  Länsstyrelsen Stockholm, Sverige

 • Per-Olof Östergren

  Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, Sverige

 • Arbetsliv

 • Ordförande

 • Susanna Toivanen

  Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Sverige

 • Ledamöter

 • Thomas Bredgaard

  Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA), Aalborg Universitet, Danmark

 • Petra Lindfors

  Psykologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Calle Rosengren

  Ergonomi och aerosolteknologi, Lunds universitet, Sverige

 • Yeshiwork Wondmeneh

  Kommunal, Sverige

 • Välfärd

 • Ordförande

 • Maria Wolmesjö

  Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås, Sverige

 • Ledamöter

 • Alexandru Panican

  Socialhögskolan, Lunds universitet, Sverige

 • Erica Righard

  Institutionen för socialt arbete, Malmö universitet

 • Eva Marie Rigné

  Sveriges kommuner och regioner, Sverige

 • Peter Skogman Thoursie

  Nationalekonomiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige