Till området Socialpolitik och social förändring hör forskning om socialpolitikens mål, lagstiftning, myndigheter och organisationer samt hur de påverkar välfärdssystemet.

Levnadsnivå och inkomstfördelning är centrala områden, liksom studier av familje- och uppväxtförhållandenas betydelse för livschanser på befolkningsnivå. Inom området ingår även forskning om trygghetssystemets betydelse för människors villkor och utveckling. I området ingår också studier av befolkning och migration. Studier av välfärdssystemets, politikens och samhällsförändringarnas påverkan på villkoren för olika grupper i samhällets ingår också. Studier om ojämlikhet i hälsa, framförallt utifrån kön, socioekonomi, ålder och etnicitet ingår också.

Nyckelord

 • Socialpolitik och socialförsäkring, välfärdspolitik, välfärdssystem
 • Levnadsnivå och inkomstfördelning
 • Befolkningsbaserade studier och migration
 • Ojämlikhet i hälsa (socioekonomisk indelning, kön, ålder, etnicitet med mera)

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Mattias Strandh

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet

 • Ledamöter

 • Anna Balkfors

  Institutet för hållbar Stadsutveckling, Malmö högskola

 • Anne Boschini

  Institutet för social forskning, Stockholms universitet

 • Heikki Ervasti

  Samhällsvetenskapliga fakulteten, Åbo universitet

 • Nina Granqvist

  Inspektionen för socialförsäkringen

 • Trude Lappegård

  Sosiologi og samfunnsgeografi, Olso Universitet

 • Per Mouritsen

  Statsvetenskapliga institutionen, Aarhus Universitet

 • Klaus Petersen

  Center for Velfærdsstatsforskning, Syddansk Universitet

 • Ej tillsatt