Till området Sociala relationer hör forskning om hur människor och sociala grupper interagerar och deras förhållningssätt gentemot varandra.

Inom området ryms forskning om familje- och kamratrelationer, barns och ungdomars utveckling och socialisering, kropp, kön/genus och sexualitet, våld och övergrepp samt utstötningsprocesser och marginalisering. Inom området ryms även psykisk hälsa under uppväxten, levnadssituationen för personer med funktionshinder, och äldre personers villkor. Forskning om etniska relationer, funktionshindrades situation, våld i nära relationer samt övergrepp mot barn ingår också

Nyckelord

 • Familje- och kamratrelationer
 • Barns och ungdomars utveckling och socialisation
 • Kropp, kön/genus och sexualitet
 • Sociala problem
 • Våld och övergrepp
 • Utstötningsprocesser, marginalisering
 • Integration
 • Identitet

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Stefan Sjöström

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Greger Bengtsson

  SKL, Sverige

 • Ann-Christin Cederborg

  Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Anne Lise Ellingsæter

  Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo, Norge

 • Margareta Hydén

  Institutionen för samhälls- och välfärdsstudier, Linköpings universitet, Sverige

 • Rafael Lindqvist

  Sociologiska institutionen, Uppsala universitet, Sverige

 • Emma Lundholm

  Institutionen för geografi och ekonomisk historia, Umeå universitet, Sverige

 • Johan Oljeqvist

  Fryshuset, Sverige

 • Jorun Rugkåsa

  Centre for Care Research, University College of Southeast Norway, Norge

 • Åsa Wettergren

  Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap, Göteborgs universitet, Sverige