Till området hör forskning om socialt arbete och social omsorg i vid mening, såväl inom välfärdsstatens organisationer som inom civilsamhället.

Området omfattar forskning om socialtjänstens insatser och verksamheter, organisation, metodutveckling och samverkan med andra organisationer. Forskningen kan beröra både interventioner och förebyggande insatser. Även socialt arbete inom sjukvården, skolan och andra verksamheter, samt frågor om informell omsorg och anhörigas roll ingår.

Här ryms forskning om mötet mellan medborgarna och företrädare för olika institutioner inom t.ex. individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och barnomsorg.

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Ann-Zofie Duvander

  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Kjell Broström

  Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa (NSPH), Sverige

 • Peter Dellgran

  Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet, Sverige

 • Lennart Forsberg

  Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission, Sverige

 • Urban Markström

  Institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, Sverige

 • Lars Oscarsson

  Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal högskola, Sverige

 • Karin Osvaldsson Cromdal

  Avdelningen för socialt arbete (SOCARB), Linköpings universitet, Sverige

 • Tine Rostgaard

  Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Danmark

 • Marjanna Seppänen

  Statsvetenskapliga fakulteten, Helsingfors universitet, Finland

 • Stephen Widen

  Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro universitet, Sverige