Forskning inom området Social omsorg och socialt arbete undersöker socialtjänstens insatser och verksamheter, organisation, metodutveckling och samverkan med andra organisationer. Även socialt arbete inom sjukvården, skolan och andra verksamheter, samt frågor om informell omsorg och anhörigas roll ingår.

Här ryms forskning om mötet mellan medborgarna och företrädare för olika institutioner inom t.ex. individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och barnomsorg. Forskning som rör försörjningsproblem, social barn- och ungdomsvård, omsorg om personer med psykisk ohälsa och sjukdom samt olika typer av beroendeproblematik, samt för personer med funktionsnedsättning ingår också. I området ingår även forskning om funktionshindrades situation, exempelvis hindrande och främjande faktorer i omsorgen. Forskning om förebyggande insatser och interventioner inom social omsorg ingår också.

Nyckelord

 • Socialtjänstens insatser och verksamheter; organisation, metodutveckling, samverkan
 • Äldre, barn och ungdom, funktionshinder, försörjningsproblem, psykisk ohälsa och sjukdom, beroende.
 • Informell omsorg, anhörigas roll
 • Förebyggande insatser och interventioner

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Peter Dellgran

  Institutionen för socialt arbete, Göteborg Universitet

 • Ledamöter

 • Ann-Zofie Duvander

  Sociologiska institutionen, Stockholms universitet

 • Lennart Forsberg

  Stiftelsen Göteborgs Kyrkliga Stadsmission

 • Lars Lindberg

  Handikappförbunden

 • Urban Markström

  Institutionen för socialt arbete,
  Umeå Universitet

 • Lars Oscarsson

  Institutionen för socialvetenskap, Ersta Sköndal Högskola

 • Tine Rostgaard

  Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (Danmark)

 • Marie Sallnäs

  Institutionen för socialt arbete, Stockholm universitet

 • Marjanna Seppänen

  Statsvetenskapliga fakulteten/Socialt arbete, Helsingfors Universitet (Finland)

 • Stephen Widen

  Institutionen för hälsovetenskap och medicin, Örebro Universitet