Till området Hälsofrämjande och beteende hör forskning om vilka insatser som är effektiva för att öka kunskap, motivation och förutsättningar hos individer att förändra levnadsvanor.

Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner hör också till området, liksom långtidsuppföljning av patientgrupper.

Nyckelord

 • Sjukdomsförebyggande och hälsofrämjande interventioner
 • Levnadsvanor – attityder och beteende
 • Långtidsuppföljning av patientgrupper

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Peter Friberg

  Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, Göteborgs universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Maria Emmelin

  Socialmedicin och global hälsa, Lunds universitet, Sverige

 • Claudia Fahlke

  Psykologiska institutionen, Göteborgs universitet, Sverige

 • Siri Forsmo

  Institutt for samfunnsmedisin, NTNU, Norge

 • Göran Henriksson

  Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Lars Iversen

  Det sundhedsvidenskablige fakultet, Syddansk Universitet, Danmark

 • Urban Janlert

  Epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, Sverige

 • Rosemarie Klefsgård

  Skånes universitetssjukhus, Lund, Sverige

 • Rikke Lund

  Institut for Folkesundhedsvidenskap, Københavns Universitet, Danmark

 • Maria Rosvall

  Avdelningen för samhällsmedicin och Folkhälsa, Göteborgs Universitet, Sverige

 • Sakari Suominen

  Department of Public Health, University of Turku, Finland och Institutionen för hälsa och lärande, Högskolan i Skövde, Sverige