Till området Epidemiologi och befolkningsbaserade studier hör bland annat forskning om förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet.

Vidare ingår att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa. Även studier om sjukdomsuppkomst och prognos, liksom utveckling av epidemiologisk metodik, ingår i området.

Nyckelord

 • Förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet
 • Bestämningsfaktorer för ohälsa (riskskyddsfaktorer)
 • Epidemiologisk metodutveckling

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Maria Feychting

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige

 • Ledamöter

 • Elisabeth Bengtsson

  Avdelning folkhälsa, Koncernstab regional utveckling, Västra Götalandsregionen, Sverige

 • Johan Hallqvist

  Institutionen för folkhälsa o vårdvetenskap, Uppsala universitet, Sverige

 • Marie Lawrence

  SKL, Sverige

 • Nawi Ng

  Institutionen för epidemiologi och global hälsa, Umeå universitet, Sverige

 • Lars Christian Stene

  Norwegian Insitute of Public Health, University of Oslo, Norge

 • Dag S Thelle

  Institutt for medicinske basalfag, Universitetet i Oslo, Norge

 • Lau Caspar Thygesen

  Department of Population Health and Morbidity, University of Southern Denmark, Danmark

 • Giske Ursin

  Universitetet i Oslo och Cancerregistret, Norge

 • Nina Øyen

  Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Universitetet i Bergen, Norge