Till området Epidemiologi och befolkningsbaserade studier hör bland annat forskning om förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet.

Vidare ingår att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa. Även studier om sjukdomsuppkomst och prognos, liksom utveckling av epidemiologisk metodik, ingår i området.

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Jonas Björk

  Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Lars Alfredsson

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige

 • Mikaela von Bonsdorff

  Gerontology Research Center and Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Finland

 • Linda Ernstsen

  NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Norge

 • Mika Gissler

  Statistik och register, Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), Finland

 • Nina Lindqvist

  Folkhälsomyndigheten, Sverige

 • Marjukka Mäkelä

  The Finnish Medical Society Duodecim, Finland

 • Elisabeth Skoog Garås

  Sveriges Kommuner och Regioner, Sverige

 • Björn Heine Strand

  Norwegian Institute of Public Health, Norge

 • Katrine Strandberg-Larsen

  Institut for Folkesundhedsvidenskab, Köpenhamns universitet, Danmark