Till området Epidemiologi och befolkningsbaserade studier hör bland annat forskning om förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet.

Vidare ingår att identifiera och skatta betydelsen av riskfaktorer för sjukdom och ohälsa. Även studier om sjukdomsuppkomst och prognos, liksom utveckling av epidemiologisk metodik, ingår i området.

Nyckelord

 • Förekomst, trender och analyser av sjuklighet och dödlighet
 • Bestämningsfaktorer för ohälsa (riskskyddsfaktorer)
 • Epidemiologisk metodutveckling

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Jonas Björk

  Arbets- och miljömedicin, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Lars Alfredsson

  Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Sverige

 • Linda Ernstsen

  NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet), Norge

 • Mika Gissler

  Statistik och register, Institutet för Hälsa och Välfärd (THL), Finland

 • Karin Guldbrandsson

  Folkhälsomyndigheten, Sverige

 • Marjukka Mäkelä

  The Finnish Medical Society Duodecim, Finland

 • Taina Rantanen

  Department of Health Sciences and Gerontology Research Center, University of Jyväskylä, Finland

 • Naja Hulvej Rod

  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet, Danmark

 • Björn Heine Strand

  Norwegian Institute of Public Health, Norge