Beredningsgruppen för postdok bedömer samtliga ansökningar om postdokbidrag som inkommer genom den årliga öppna utlysningen, oavsett forskningens inriktning. Forskningen ska rymmas inom Fortes övergripande ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Postdokbidrag är en bidragsform som syftar till att ge nydisputerade forskare möjlighet att fortsätta sin forskarkarriär. Bidraget delas ut för två år och är avsett att täcka en heltidslön.

På sidan Forskningsområden kan du läsa mer om vilken forskning som ryms inom Fortes ansvarsområden hälsa, arbetsliv och välfärd.

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Maria Wolmesjö

  Sektionen för arbetsliv och välfärd, Högskolan i Borås, Sverige

 • Ledamöter

 • Ylva Brännström Almquist

  Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet, Sverige

 • Bibi Hølge-Hazelton

  Institut for Regional Sundhedsforskning, Syddansk Universitet, Danmark

 • Christian Kroll

  Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingfors universitet, Finland

 • Tea Lallukka

  Avdelningen för folkhälsovetenskap, Helsingfors universitet, Finland

 • Jonas Melinder

  Länsstyrelsen

 • Arnstein Mykletun

  Institutt for samfunnsmedisin, Norges arktiske universitet, Norge

 • Alexandru Panican

  Socialhögskolan, Lunds universitet, Sverige

 • Eva Marie Rigné

  Sveriges kommuner och regioner, Sverige

 • Susanna Toivanen

  Akademin för hälsa, vård och välfärd, Mälardalens högskola, Sverige