Området Arbetsorganisation omfattar forskning om organisationer, deras ledare och anställda. I en föränderlig värld behövs kunskap om hur arbete organiseras i utvecklingen mot nya modeller, där digitalisering, anställdas välbefinnande och säkerhet samt ny ”job design” kan kombineras.

Området inkluderar frågor om förändrade anställnings- och maktrelationer, styrning mot innovation och implementering likväl som entreprenöriella organisationer och nya yrkesroller. Inom området ryms även studier om länken mellan globalisering, nya distribuerade arbetskonstellationer och risker för arbetslöshet, anställningsotrygghet och tillfälliga anställningar. Forskning om former för ledarskap, ledning, lärande och styrning ingår samt frågor som berör det ”gränslösa” arbetslivet. Området innefattar också frågor om inflytande och kontroll i arbetet samt maktförhållanden på arbetsplatsen utifrån exempelvis kön, ålder, genus, etnicitet.

Nyckelord

 • Kompetens, yrkesroller, lärande och utveckling
 • Motivation, attityder, arbetets värde, relationer på arbetsplatsen
 • Styrning, ledarskap och organisationsformer
 • Inflytande och delaktighet, makt, genus
 • Förändring av arbetsliv och organisation: globalisering, digitalisering
 • Hållbart arbetsliv fram till pensionering och därefter

Beredningsgruppernas medlemmar

 • Ordförande

 • Måns Svensson

  Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet

 • Ledamöter

 • Christian Berggren

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet

 • Per Nikolaj Bukh

  Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, Danmark

 • Mattias Elg

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings Universitet

 • Helle Holt

  Det nationale forskningscenter for velfærd, Danmark

 • Sandra Jönsson

  Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet

 • Emilia Liljefrost

  Partsrådet

 • Gunnar Rimmel

  Business Informatics, Systems & Accounting at Henley Business School, University of Reading, UK

 • Marie Silfverstolpe

  Almega

 • Ulrica von Thiele Schwarz

  Ledarskap, Information, Management och Etik, Karolinska Institutet