Arbetsorganisation har en bred ingång i forskning om organisationer, deras ledare och anställda. I en föränderlig värld behövs kunskap om hur arbete organiseras i utvecklingen mot nya modeller, där exempelvis frågor om digitalisering, anställdas välbefinnande och säkerhet samt ny ”job design” kan kombineras.

Till området hör även frågor om anställnings- och maktrelationer, om motivation och attityder, om styrning och ledning, om innovation och implementering likväl som entreprenöriella organisationer och nya yrkesroller.

Stora utmaningar som hör till området rör länken mellan globalisering, nya distribuerade arbetskonstellationer och risker för arbetslöshet, anställningsotrygghet och tillfälliga anställningar likväl som frågor om gig-ekonomin, det gränslösa, såväl som det förlängda, arbetslivet.

Området innefattar också frågor om inflytande och kontroll i arbetet samt maktförhållanden på arbetsplatsen utifrån exempelvis kön, ålder, genus och/eller etnicitet.

Beredningsgruppernas medlemmar

 • Ordförande

 • Måns Svensson

  Rättssociologiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

 • Ledamöter

 • Christian Berggren

  Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, Linköpings universitet, Sverige

 • Per Nikolaj Bukh

  Institut for Økonomi og Ledelse på Aalborg Universitet, Danmark

 • Helle Holt

  Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, Danmark

 • Sandra Jönsson

  Centrum för tillämpad arbetslivsforskning och utvärdering, Malmö universitet, Sverige

 • Charlotta Linse

  Partsrådet, Sverige

 • Gunnar Rimmel

  Business Informatics, Systems & Accounting at Henley Business School, University of Reading, UK

 • Marie Silfverstolpe

  Almega, Sverige

 • Ulrica von Thiele Schwarz

  Ledarskap, Information, Management och Etik, Karolinska Institutet, Sverige

 • Vakans