Området Arbetsmarknad omfattar studier om hur arbetsmarknaden fungerar och regleras. I detta ingår arbetsmarknadsrelationer, arbetsrättslig reglering, arbetsmarknadens parter samt studier av EU-rättens roll och hur den svenska modellen påverkas av förhållanden i omvärlden.

Området innefattar också forskning om matchning mellan utbildning och arbete, om in- och utträde på arbetsmarknaden samt hinder för tillträde till arbetsmarknaden. Även frågor om arbetslöshet, arbetsförmåga samt metoder för att bryta socialt utanförskap ingår. Dessutom innefattas studier av segregering i arbetslivet, professionalisering, lönebildning, löneskillnader, pensioner och hur kvalifikationskrav utvecklas.

Beredningsgruppens medlemmar

 • Ordförande

 • Jan Saarela

  Åbo Akademi, Finland

 • Ledamöter

 • Ann Bergman

  Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Karlstads universitet, Sverige

 • Tor Eriksson

  Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, Danmark

 • Anne Grönlund

  Institutionen för socialt arbete, Umeå Universitet, Sverige

 • Mats Hammarstedt

  Institutionen för nationalekonomi och statistik, Linnéuniversitetet, Sverige

 • Jenny Julén Votinius

  Juridiska institutionen, Lunds universitet, Sverige

 • Thomas Lorenzen

  Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Norge

 • Ulrika Vedin

  Landsorganisationen i Sverige (LO), Sverige

 • Mats Wadman

  Arbetsförmedlingen, Sverige

 • Vakans