Inom programmet gör Forte kunskapssammanställningar och analyserar forskningsbehov på området. Här hittar du alla publikationer inom programmet.

 • Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin

  Arbetsvillkor och arbetsförhållanden inom gigekonomin

  Frihet och flexibilitet värderas i dag högt på arbetsmarknaden. Att ta tillfälliga uppdrag – gig – via olika appar eller plattformar lockar därför många. I den här rapporten redogörs för de senaste årens forskning på området.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning

  Inriktningen för arbetslivsprogrammet bestäms av dess strategiska agenda. Agendan beskriver programmets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

  Publicerad: 2019

  Läs mer
 • Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning (kortversion)

  Strategisk forskningsagenda för arbetslivsforskning (kortversion)

  Den här publikationen är en kortversion av den strategiska agendan för det nationella forskningsprogrammet om arbetslivsforskning.

  Agendan är en färdplan som beskriver forskningsprogrammets syfte och mål, prioriterade forskningsområden, bidragsformer och villkor för programmets utlysningar samt andra former av aktiviteter som är relevanta för att uppnå programmets mål.

  Publicerad: 2019

  Läs mer