I rapporten jämförs ungdomars villkor i utbildning och arbetsmarknad i ett nordiskt sammanhang.

Det finns stora likheter i de nordiska välfärdsmodellerna och i utbildningssystemet, men en skillnad som författarna pekar på är ungdomars etablering på arbetsmarknaden. Danmark och Island lyckas bättre med att få ungdomar i arbete. I Finland och Sverige är arbetslösheten större.