Skriften är en ”receptbok” med ett antal behandlingsalternativ för personer som riskerar att förlora sin arbetsförmåga till följd av psykisk ohälsa eller smärta i nacke och rygg.

Behandlingarna riktar sig både till yrkesverksamma och sjukskrivna personer, som behöver rehabiliteringsstöd för att kunna behålla sin arbetsförmåga eller återgå i arbete.

Boken innehåller tjugo olika behandlingsmetoder som har utvärderats vetenskapligt inom forskningsprogrammet REHSAM. Varje behandlingsmanual, eller recept, är en kort sammanfattning som förenar teori med praktik.

Forskningsprogrammet REHSAM pågick mellan åren 2010 och 2015. Upprinnelsen var överenskommelsen om rehabiliteringsgarantin mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting som undertecknades den 1 juli 2008.