Normal trötthet försvinner efter en stunds vila, medan mental trötthet innebär att man inte orkar ta emot eller bearbeta fler intryck eller impulser.

Den här boken tar upp trötthet utifrån flera olika angreppssätt: sjukdomstillstånd som kronisk trötthet, utmattningssyndrom, den stressrelaterade tröttheten, arbetstidens effekter.