Vad har psykisk ohälsa med hållbarhet att göra? Och hur kan forskning bidra till en mer hållbar värld? ”Mitt huvud och världen” är ett infoblad för ungdomar framtagen i samarbete med ungdomar.se till hållbarhetssatsningen we_change. Skriften reder ut begrepp som social hållbarhet samt psykisk hälsa och ohälsa, och visar på kopplingen mellan samhällets utveckling och hur vi människor mår.

På turnén we_change mötte vi och projektets andra samarbetspartners gymnasieelever i Jönköping, Stockholm, Uppsala, Linköping och Skövde, Göteborg och Malmö. Som huvudpartner i we_change deltog Forte på samtliga sju orter för att diskutera hållbar utveckling, hålla workshops och sprida kunskap om psykisk hälsa och ohälsa bland unga. Vi anordnade workshops tillsammans med forskare vid Karolinska Institutet och föreningen Mind som arbetar förebyggande mot psykisk ohälsa.

Infobladet ”Mitt huvud och världen” togs fram i samarbete med ungdomar.se och delades ut till alla gymnasieelever som deltog i våra workshops.