Får äldre kvinnor sämre läkemedel än män? Har kvinnor lättare att få ångest på grund av sina hormoner? Påverkar rökning i 20-årsåldern risken att drabbas av benskörhet på äldre dar?

Kvinnors hälsa är till stora delar fortfarande ett outforskat område. Här berättar forskare om sina spännande, nya projekt. Kunskapen de hittar hjälper inte bara kvinnorna. Även män kan vinna på studier som utgår från genusmedicin. Är det kanske sant att män som lever mer jämställt faktiskt får bättre hälsa?

De studier som presenteras i denna antologi är finansierade av FAS (nuvarande Forte) och ingår i en större satsning på forskning om kvinnors hälsa.