Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2017. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

Forte har till uppgift att finansiera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Under 2017 utbetalade vi medel om 618 miljoner kronor till forskning inom våra områden, och beviljade nytt forskningsstöd till ett belopp om knappt 495 miljoner kronor. Totalt kom 2 048 ansökningar in genom 10 utlysningar.

Under 2017 fattade riksdagen beslut om den forskningspolitiska propositionen Kunskap i samverkan, som ska dra upp riktlinjerna för forskningspolitiken de kommande tio åren. Regeringen slår fast att Sverige ska vara en ledande kunskapsnation och ett av värdens främsta forsknings- och innovationsländer. I samband med beslutet aviserades en särskild satsning på sex tioåriga nationella forskningsprogram. Forte har ansvar för två av dem: Tillämpad välfärdsforskning och arbetslivsforskning.