Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2016. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

Fortes uppdrag är att finansiera forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd av högsta kvalitet. I Sverige finns i dag drygt trettio tusen verksamma forskare på universitet och högskolor (SCB 2016). Genom sitt arbete med att identifiera kunskapsluckor och ta fram ny kunskap bidrar forskarna till utvecklingen av ett långsiktigt och hållbart samhälle.

Under 2016 erbjöd vi 164 forskare och forskargrupper finansiering. De beviljades finansiering i hård konkurrens. Totalt beviljade Forte nytt forskningsstöd till ett belopp om 545 miljoner kronor. Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2016.