Fortes årsredovisning för verksamhetsåret 2015. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

Fortes uppgift är att finansiera och främja både grundläggande och behovsstyrd forskning inom hälsa, arbetsliv och välfärd. Forskning som ska möta samhällets behov. Forte ska även identifiera kunskapsbehov och utvärdera forskning. Samverkan med forskarsamhället, andra myndigheter, berörda aktörer i samhället och brukare är en annan viktig uppgift. Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2015.