Denna årsredovisning beskriver Fortes verksamhet för budgetåret 2013. Fler årsredovisningar hittar du under sidan ”Årsredovisningar”.

Under 2013 har FAS blivit Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd. Bakgrunden till namnbytet är bland annat att det bättre ska svara mot den typ av forskning som rådet finansierar men också det utökade ansvaret för nya forskningsområden, som rådet tilldelats efter beslut i enlighet med forsknings- och innovationspropositionen för åren 2013-16. Enligt riktlinjerna i denna kommer tilldelningen av medel till Forte att öka med totalt 350 miljoner kronor för perioden 2013-2016. Samtidigt stärks Fortes roll genom att det ges samma formella ställning som övriga statliga forskningsråd och att en tjänst som generaldirektör inrättades fr.o.m. den 1 januari 2014.

Parallellt med regeringens tillsättningsprocess av generaldirektören har styrelsen genomfört rekrytering av en högt meriterad forskare som huvudsekreterare för den vetenskapliga ledningen inom Forte. I november beslutade styrelsen enhälligt att utse professor Peter Allebeck till ny huvudsekreterare.